ร้อยผู้สอบท้องถิ่น ส่งหลักฐาน จี้ ผู้จัดสอบแจง ข้องใจ ข้อสอบตรงสำนักติวแห่งหนึ่ง

ร้อยผู้สอบท้องถิ่น ส่งหลักฐาน จี้ ผู้จัดสอบแจง ข้องใจ ข้อสอบตรงสำนักติวแห่งหนึ่ง

วันที่ 27 กันยายน นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ในฐานะ กท กลาง เปิดเผยว่า ขณะมีการแชร์ข้อมูลแชร์ผ่านสังคมโซเชียลกรณีการเฉลยข้อสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป หลังสอบเสร็จเมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา หากปรากฏเป็นข้อเท็จจริงตามที่มีการที่โพสต์ ผู้เกี่ยวข้องก็ควรตรวจสอบไปที่ผู้โพสต์เพื่อหาหลักฐานว่าได้มาอย่างไร จากบุคคลและผ่านช่องทางใด หรือ เป็นเพียงคำบอกเล่า เชื่อว่าสามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก และหากพบว่าสถาบันการศึกษาที่ออกข้อสอบ ลอกข้อสอบสำนักติวทั้งหมดก็เป็นข้อบกพร่อง เนื่องจากก่อนหน้านี้ กรรมการกลาง ได้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบรรจุ ตั้งแต่คัดเลือกสถาบัน แต่งตั้งกรรมการ การผลิตข้อสอบ ตลอดจนมาตรฐานการออกข้อสอบ และหากข้อสอบไม่มีมาตรฐาน ก็เป็นสาเหตุที่ กรรมการกลาง อาจมีมติให้ยกเลิกการสอบแข่งขันได้เช่นกัน แต่ต้องตรวจสอบพยานหลักฐานให้ครบถ้วน

“หากใครมีข้อมูลหลักฐาน และ ข้อสงสัยก็สามารถยื่นคำร้องได้หลายช่องทาง เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี คสช. ศูนย์ดำรงธรรมและ หากผู้ยื่นคำร้องมาที่ กรรมการกลาง ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบ เพราะก่อนหน้านี้ ก.กลาง ได้มอบอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดสอบแข่งขัน เมื่อมีข้อมูลการทุจริตจากการร้องเรียน จะมีอนุกรรมการจากส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบ ขณะเดียวกันเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การสอบรรจุครั้งนี้ก็จะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมามีหน่วยงานรัฐบางแห่งเปิดสอบแข่งขัน โดยให้ สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งย่านบางเขน ดำเนินการจัดสอบ ปรากฎว่าข้อสอบไปตรงกับเอกสารของสถาบันติว หน้ามหาวิทยาลัยแห่งนั้น เมื่อมีผู้เข้าสอบการเปิดเผยข้อมูล ก็มีการยกเลิกการสอบ และให้สอบแข่งขันใหม่ทั้งหมด จากนั้นมีการตั้งกรรมการสอบสวนฝ่ายบุคคลากรของสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการสอบ” นายศักดิพงศ์ กล่าว

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้สอบบรรจุมากกว่า 100 รายส่งเอกสารหลักฐานให้สมาคมฯเป็นตัวแทนในการยื่นคำร้องถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงาน ปปช. สำนักงาน กถ.และตู้ ปณ 111 สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ผู้ดำเนินการจัดสอบและมหาวิทยาลัยที่ออกข้อสอบชี้แจงข้อเท็จจริง ก่อนการประกาศผลสอบ หลังจากมีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อสอบภาค ก.บางข้อที่ใช้สอบรรจุตรงกับสำนักติวแห่งหนึ่ง รวมทั้งปัญหาข้อสอบภาค ข ไม่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ กสถ. เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเหมือนการจัดสอบบรรจุ อปท.ที่ จ. อุดรธานี มีการหยิบยกประเด็นที่สถาบันกลางดำเนินการสอบ สารภาพว่านำข้อสอบทางอินเตอร์เน็ตมาใช้ออกข้อสอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับประเด็นการสอบบรรจุครั้งล่าสุด หากรรมการออกข้อสอบไปลอกจากหนังสือเก็งข้อสอบของสถาบันติว ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ ก.กลาง มีมติเพิกถอนการสอบได้ และจะเหมาะสมกว่าหากมีการร้องเรียนภายหลัง หากพิสูจน์ได้ว่า การสอบครั้งนี้ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้มีการเพิกถอนบัญชี ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็จะมีผลกระทบ ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 27 กันยายน 2560  เวลา 17:20 น.

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id36045.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*