ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 16 ราย

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 516/2560 เรื่อง ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 16 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 16 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 3 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 13 ราย ดังนี้

• หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย

1) นายสุวัฒน์ชัย ศรีพัฒนะกุล วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

2) นายโสภณ กมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 3) นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2

4) นายสมคิด จีนจรรยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

• หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย

1) นายธำรง ชื่นนิรันดร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25

2) นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

3) นายผจญ ติ๊บประสอน โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.ลำปาง เขต 1

4) นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สพม.เขต 9

5) นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

6) นายหาญ หงษ์ยนต์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร สพม.เขต 41

7) นายประเทือง ชอบธรรม โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน สพม.เขต 37

8) นายสว่าง จันทฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2

9) นายดุลยวิศ สมจิตต์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง

เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย

1) นายปรีชา สวนสำราญ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” สพป.กาญจนบุรี เขต 2

2) นางการณ์ฉัตร ธนธรรมพานนท์ โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม สพม.เขต 9

3) ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.เขต 8 ดรุวรรณ บุญมาก, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน บัลลังก์ โรหิตเสถียร: กราฟิก 2/10/2560

ดาวน์โหลด

601002

ขอบคุณที่มาจาก กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*