พัฒนา กศน.ลดเหลื่อมล้ำในสังคม

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมาย 4 ประเด็นที่สืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับ กศน.ว่า เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้แก่ 1.การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการฝึกอาชีพ 2.การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่มีมาตรฐานเป็นรูปธรรม 3.การดูแลเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นจากการศึกษาในระบบให้ทุกคนได้มีโอกาสที่สองทางการศึกษา และ 4.การเพิ่มจำนวนครูอาสาสมัครเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประเด็นนี้ จะนำเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก  www.kroobannok.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*