รอคุรุสภาฟันธงเกณฑ์จัดหลักสูตรผลิตครูใหม่

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบตามข้อเสนอของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ปรับการผลิตครูจากเดิม 5 ปี เหลือ 4 ปี ทั้งมอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพครู ปรับมาตรฐานวิชาชีพครูให้อิงสมรรถนะมากขึ้นรวมทั้งปรับวิธีการได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้เป็นการสอบ และการปรับหลักสูตรการผลิตครูเป็นหลักสูตรผลิตครู 4 ปีนั้น

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธาน ส.ค.ศ.ท. เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังรอให้คุรุสภากำหนดและประกาศเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งจากเดิมกำหนด 11 มาตรฐาน เหลือ 4 มาตรฐาน โดยอิงสมรรถนะ จากนั้นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือ นำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 4 ข้อดังกล่าวมากำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ส.ค.ศ.ท. จะประชุมวันที่ 10 พ.ย.นี้ และจะหารือร่วมกับนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา และรองเลขาธิการคุรุสภา ที่ดูแลด้านมาตรฐานวิชาชีพครู เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ ซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การปรับหลักสูตรจะทันใช้ปีการศึกษา 2561 ตามที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ประธาน ส.ค.ศ.ท. กล่าวว่า ขึ้นกับคุรุสภาว่าจะกำหนดและประกาศเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูได้เมื่อใด ซึ่งคณะและมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวและปรับหลักสูตรตาม ซึ่งเกณฑ์ใหม่จะเน้นสมรรถนะคือครูจะต้องสอนได้ เขียนแผนการสอน จัดกิจกรรมได้ จึงจะสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา ซึ่งคิดว่าคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จะดำเนินการได้ทันทีที่คุรุสภาประกาศเกณฑ์ใหม่ออกมา.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก ไทยรัฐ วันที่ 7 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/82993

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*