การปลูกมะพร้าวน้ำหอม

ตุลาคม 20, 2017 admin 0

มะพร้าวน้ำ หอม เป็นพืชที่มีอนาคตในด้านการส่งออก และแปรรูปใน อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม มากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษคือเนื้อมะพร้าวมีรสชาติหวาน กลมกล่อมและมี กลิ่นหอมชื่นใจ สามารถช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดี นอกจากนี้มะพร้าว ก็ได้ ชื่อว่าเป็นผลไม้ที่ปลอดสารพิษชนิดหนึ่ง เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารเคมี น้อยมาก

แนะเทคนิคให้น้ำระบบ “น้ำหยด-ฉีดฝอยใต้ต้น” ช่วยประหยัดน้ำ+ลดต้นทุนในภาคเกษตร

ตุลาคม 17, 2017 admin 0

เมืองไทยเป็นแผ่นดินทองของการเพาะปลูกพืช เพราะดินดี น้ำดี มีโอกาสรับลมฝนตลอดทั้งปี แม้จะไม่เคยขาดฝน แต่มีจุดอ่อนในเรื่องการจัดการพื้นที่เพื่อควบคุมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังมีจำนวนจำกัดไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงปลูกพืชโดยพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

ตุลาคม 17, 2017 admin 0

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ตุลาคม 17, 2017 admin 0

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้

สำนักงานรัฐมนตรี ๕๓๘/๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ

ตุลาคม 17, 2017 admin 0

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำไยยักษ์ พันธุ์ “จัมโบ้” ผลใหญ่ เมล็ดลีบ ปลูกได้ทั่วประเทศ

ตุลาคม 16, 2017 admin 0

การทำลำไยนอกฤดู หัวใจที่สำคัญก็คือ การทำอย่างไร ให้ลำไยออกดอกเต็มต้น ถ้าทำได้ นั่นหมายความว่าประสบความสำเร็จไปมากกว่าครึ่ง

โรงเรียน “คำพ่อสอน” ช่วยเด็กไม่ตกเป็นทาสอบายมุข

ตุลาคม 16, 2017 admin 0

นายทองฮะ พรภูมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เล่าว่าเวลาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ พฤติกรรมแวดล้อมเด็ก เช่น พ่อแม่ คนใกล้ชิดดื่มเหล้า เบียร์ สูบบุหรี่ บางคนถึงขั้นยื่นให้เด็กลองดื่ม ลองสูบก็มี เหล่านี้เป็นต้นเหตุ เป็นภาวะเสี่ยง ที่จะทำให้เด็กไปเข้าไปสู่อบายมุข จึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนคำพ่อสอน

เช็คเลย! ปฏิทินรับนักเรียนปี 2561

ตุลาคม 16, 2017 admin 0

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561