แนะยุทธศาสตร์ปฏิรูปศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2561” โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยยุค 4.0” คุณธรรม-ความเพียร-ซื่อสัตย์สุจริต-รู้จักสามัคคี ตอนหนึ่งว่า การศึกษาไทย 4.0 จะต้องเริ่มจากการทำให้เด็กและเยาวชนใส่ใจรักการอ่านให้มากกว่าการเล่นโซเชียล รวมถึงอยากให้ในสถานศึกษาทุกแห่งเพิ่มหนังสืออ่านนอกเวลาของเด็กให้มากขึ้น โดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณค่าอย่างหนังสือพรจากฟ้า หนังสือพระวิสัยทัศน์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครูจะต้องนำเรื่องการส่งเสริมการรักการอ่านสู่การปฏิบัติ ต้องทำให้เด็กเข้าใจว่าเรียนไปเพื่ออะไร ความรู้ที่ได้คืออะไร และเรียนจบแล้วทำประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้อย่างไร ขณะเดียวกันอยากให้เด็กไทยคิดแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การรู้รักสามัคคี การเข้าใจ การเข้าถึงและพัฒนา หากนำมาปฏิบัติได้จะเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าการศึกษาไทย 4.0 จะเกิดขึ้นได้จะต้องอยู่ในภายใต้กรอบ 4 ข้อนี้ ได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งที่พึงปฏิบัติจรรยามารยาท และการศึกษา ซึ่งหากสถานศึกษานำกรอบนี้ไปใช้เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติได้ เชื่อว่าการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสำเร็จ.

ขอบคุณข้อมูลข่าวการศึกษาจาก ไทยรัฐออนไลน์  9 พ.ย. 2560 05:30

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*