ศธ.มอบของขวัญปีใหม่ ติดเน็ตความเร็วสูงใน รร.

ศธ.มอบของขวัญปีใหม่ ยกระดับโรงเรียนประจำ 3 จว.ชายแดนใต้ จัดอาชีวะอาสา บริการ 189 จุดช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค.60-3 ม.ค.61 เดินทางปลอดภัยทั้งถนนสายหลัก-สายรอง ขณะที่กลุ่ม รร.เอกชน บริการประชาชนนวด เสริมสวยฟรี

ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 ศธ.ได้เตรียมของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน โดยของขวัญชิ้นแรก คือ การจัดอินเตอร์เนตความเร็วสูง ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีช่องทางในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อเปิดโลกกว้าง และให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายให้แต่ละโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาเลือกเครือข่ายผู้ให้บริการเอง เพื่อให้ได้เครือข่ายที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับสถานศึกษา เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ให้บริการอินเตอร์เนตหลายเครือข่าย

พร้อมกันนี้ในระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 3 ม.ค.61 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา”โดยร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ตั้งจุดบริการช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ทั้งบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ จำนวน 189 จุด โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ขณะนี้เดียวกันสมาคมโรงเรียนนอกระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ยังจัดบริการประชาชน อาทิ นวด เสริมสวย ตัดผมฟรีในหลายพื้นที่ด้วย

โฆษก ศธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ศธ.ส่วนหน้ายังมีโครงการปรับปรุงโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นโรงเรียนประจำ แบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละ 1 โรงในทุกอำเภอ เนื่องจากปัจจุบันมีโรงเรียนลักษณะกินนอนส่วนใหญ่ จะเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งมีจังหวัดละ 1 โรงเรียง มีเพียงจังหวัดนราธิวาส ที่มีทั้ง 2 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน รายได้ครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้กินนอนอยู่ในโรงเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับอาหารที่ครบตามหลักโภชนาการ

อย่างไรก็ตาม หากเด็กบ้านใกล้ต้องการเดินทางไปกลับก็สามารถทำได้ตามความสมัครใจ โดยจะสามารถเปิดรับนักเรียนเข้าพักนอนได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูลจาก สยามรัฐออนไลน์  19 ธันวาคม 2560 14:05

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*