รวมคำขวัญแต่ละอำเภอของจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

ในสมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิและอาณาจักรทวารวดี สระแก้วเป็นชุมชนที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง มีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ)

สระแก้ว เป็นชื่อที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว มีอยู่จำนวน 2 สระ ในสมัยกรุงธนบุรีราวปี พ.ศ. 2323 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก) เป็นแม่ทัพยกทัพไปตีกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอยและได้ขนานนามสระทั้งสองว่า “สระแก้ว-สระขวัญ” และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์

สมัยก่อนสระแก้วมีฐานะเป็นตำบลขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดกบินทร์บุรี ซึ่งทางราชการได้ตั้งเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้าเข้า-ออก มีข้าราชการตำแหน่งนายกองทำหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึงปี พ.ศ. 2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า กิ่งอำเภอสระแก้ว โดยใช้ชื่อสระน้ำเป็นชื่อกิ่งอำเภอ ขึ้นกับอำเภอกบินทร์บุรี ภายหลังจังหวัดกบินทร์บุรีถูกยุบ จึงถูกยุบรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2468) ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชื่อว่า อำเภอสระแก้ว ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด เป็นจังหวัดลำดับที่ 74 ของประเทศไทย

คำขวัญจังหวัดสระแก้ว

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย

มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร

คำขวัญอำเภอเขาฉกรรจ์

เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก

เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน

คำขวัญอำเภอโคกสูง

ดินแดนแห่งตำนาน ปราสาทหินโบราณ

ผ้าไหมพื้นบ้าน ยุทธการโนนหมากมุ่น

คำขวัญอำเภอคลองหาด

คลองหาดเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญอำเภอตาพระยา

งานประติมากรรมธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์โบราณ

ตำนานเจ้าพระยาบดินทรเดชา ที่มาของนักสู้

ประตูสู่อีสานใต้ จุดค้าขายชายแดนไทย-เขมร

คำขวัญอำเภอสระแก้ว

หลวงพ่อทองคู่เมือง ลือเลื่องน้ำตกปางสีดา

ล้ำค่าธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ

สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์

คำขวัญอำเภอวังน้ำเย็น

วังน้ำเย็นมีพระบรมสารีริกธาตุล้ำค่า

แดนถ้ำน้ำตกสวย ร่ำรวยพืชเศรษฐกิจ

แหล่งผลิตนมโค เติบโตด้วยรู้รักสามัคคี

คำขวัญอำเภอวังสมบูรณ์

ถ้ำทานตะวันสุดสวย รวยพืชเศรษฐกิจ

แหล่งผลิตโคนม นิยมเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

คำขวัญอำเภอวัฒนานคร

ปราสาทห้วยพะใย น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง

สักการะองค์นเรศวรเจ้า ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี

แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ

คำขวัญอำเภออรัญประเทศ

สุดแดนสยามบูรพา ย่านการค้าอินโดจีน

ชนท้องถิ่นห้าชาติ พระสยามเทวาธิราชศักดิ์สิทธิ์

แหล่งผลิตผ้าทอมือ เลื่องชื่อแตงแคนตาลูป

ขอบคุณข้อมูลจาก www.th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสระแก้ว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*