รีบเช็ครีบแชร์บอกญาติ!!! กรมที่ดินประกาศรังวัดครั้งใหญ่ ที่ดินใครยังไม่มีโฉนด มีพื้นที่ใดบ้าง รีบเช็ครอเลย!!!

 


การรังวัดที่ดิน คือ การขอให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน มาตรวจสอบหลักเขตที่ดินและยืนยันขนาดของที่ดินในโฉนด โดยการวัด ปักเขต คำนวณ เพื่อให้ทราบที่ตั้ง แนวเขตที่ดิน หรือหาอาณาเขตที่แน่นอนของที่ดิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะแม้จะมีโฉนดที่ดินยืนยัน แต่หากไม่เจอหลักเขตก็จะกลายเป็นโฉนดเลื่อนลอยไป ดังนั้น เจ้าของที่ดินจึงควรทำรังวัดทุกๆ 10 ปี เป็นการตรวจสอบยืนยันว่าหลักหมุดและอาณาเขตที่ดินยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมหรือไม่

การรังวัดที่ดินเป็นหน้าที่ของใคร
“เจ้าของบ้าน” จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดินและออกค่าใช้จ่ายในการรังวัด โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรังวัดขนาดพื้นที่ และหาตำแหน่งหลักหมุด นอกจากนี้ควรให้สถาปนิกมาวัดขนาดที่ดินจากหมุดเขต เพื่อให้ได้ขอบเขตบ้านที่ถูกต้องก่อนจะลงมือออกแบบ เนื่องจากการวัดขอบเขตจากโฉนดที่ดินเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนได้

ขั้นตอนการขอทำรังวัด
1. ยื่นเอกสารต่อสำนักงานที่ดินในจังหวัดนั้นๆ ประกอบด้วย
1.1 บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
1.2 โฉนดที่ดิน หรือหนังสือการรองรับทำประโยชน์ที่ดิน
2. นัดหมายวันเวลา สถานที่ และประเมินค่าใช้จ่าย
3. เจ้าหน้าที่จะใช้กล้องสำรวจเพื่อเก็บรายละเอียดรูปแปลงที่ดิน ซึ่งเจ้าของบ้านควรถ่ายรูปแนวเขตไว้เป็นหลักฐานด้วย
4. เจ้าหน้าที่นัดวันรับโฉนด พร้อมชำระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการทำรังวัดที่ดินของเจ้าหน้าที่

1. หาหลักเขต และใช้กล้องวัดมุม Theodolite (หาระยะแนวราบและแนวดิ่ง) ร่วมกับเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Distance Meter (EDM) โดยวัดระยะจากการสะท้อนคลื่นอินฟาเรต บางหน่วยงานอาจใช้ร่วมกับ GPS (หาค่าพิกัดแผนที่) เมื่อเจ้าหน้าที่ชี้จุดหลักหมุด เราสามารถใช้ท่อนไม้ปักเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตและถ่ายรูปเป็นหลักฐาน
2. เจ้าหน้าที่นำผลที่ได้จากภาคพื้นดิน มาทำรายการคำนวณ เพื่อเขียนแผนที่และรายละเอียด
3. หลังจากโฉนดแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะเรียกเจ้าของที่ดินไปตรวจสอบและรับโฉนด


ความรู้เรื่องที่ดิน เป็นปัญหาของสังคมไทยมาช้านานคือ การที่ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับที่ดิน ทำให้ไม่ได้ไปกรมที่ดินเพื่อออกโฉนด ทำให้ไม่มีโฉนด ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาทางกฎหมายได้ในอนาคต ทำให้ประชาชนหลายครัวเรือนต้องถูกขับไล่จากที่อยู่ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าของตัวเอง
ปัญหาที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับหลายครอบครัว เพราะบางคนมีที่ดินหรือที่อยู่อาศัย แต่กลับไม่มีโฉนดไว้เป็นหลักฐานในการครองครอง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาทางคดีความในภายภาคหน้าได้


ฟซบุ๊กทนายคู่ใจ ของทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ได้ออกมาเผยแพร่ข่าวดีสำหรับบุคคลที่ที่อยู่ยังไม่มีโฉนดว่า กรมที่ดินมีการประกาศจะทำการรังวัดที่ดิน เพื่อออกโฉนดที่ดินให้ ซึ่งทางเพจได้เผยแพร่ข้อความมีใจความดังนี้

“กรมที่ดินประกาศรังวัดครั้งใหญ่ ที่ดินใครยังไม่มีโฉนด ตามจังหวัดที่มีรายชื่อนี้ ให้สอบถามสำนักงานที่ดินท้องที่ได้เลยครับ

ฝากแชร์ด้วยครับ !!”

16 ตค. 2560 ราชกิจจณุเบกษาประกาศ 30 จังหวัด ที่จะทำการสำรวจรังวัดแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ใจความดังเอกสารด้านล่างนี้ ใครยังไม่มีโฉนดตามรายชื่อของจังหวัดดังกล่าวนี้ ให้รีบสอบถามสำนักงานกรมที่ดินตามท้องที่ของท่านโดยด่วน


ทานด้านชาวเน็ตก็ได้ออกมาคอมเม้นต์กันหลากหลายความเห็น

เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ พี่น้องที่ยังไม่มีโฉนดจะต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ

ขอบคุณ : แชร์ เกษตรยุคใหม่ 4.0

sureprop.com / ราชกิจจาณุเบกษา / abc.krabok.com / tnews.co.th / ทนายคู่ใจ
ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*