พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำ “ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้”

เมษายน 8, 2018 admin 0

จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนพสกนิกร ทำให้ทรงตระหนักว่าภัยแล้งและน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภคอุปโภคเป็นปัญหาที่รุนแรงและสำคัญที่สุด การจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและบริโภคอุปโภค นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญ และมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

“กษัตริย์-เกษตร” เกษตรคือประเทศไทย

เมษายน 8, 2018 admin 0

ตลอดระยะเวลาเจ็ดสิบปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ “ในหลวง” ของประชาชนชาวไทย ทรงอุทิศพระวรกายด้วยพระวิริยะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่อยู่ในชนบทห่างไกล ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น …

ในหลวงทรงย้ำ “ความพอเพียง” (รวมพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ปี 17-44)

เมษายน 8, 2018 admin 0

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานพระราชดำรัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งแรกในงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2517 ไว้ความตอนหนึ่งว่า

ความเจริญของประเทศ ต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ

เมษายน 8, 2018 admin 0

“เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญด้านต่างๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ และงานทุกๆ ฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ…”

10 บทเรียน-กล้วยคาเวนดิช “เรียนรู้จากสวนจริง” ได้ความรู้ครบเครื่อง

เมษายน 8, 2018 admin 0

การศึกษาเรียนรู้ยึดหลัก “เรียนรู้จากของจริง” คือเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง ตั้งแต่การปลูก การจัดการแต่ละขั้นตอน ไปจนเก็บเกี่ยวผลผลิตและบรรจุลงกล่องเพื่อส่งออก มีทั้งหมด 10 บทเรียน โดยมีคุณแดง–สมหมายแสนฮั้ว คุณกบ–จิตญาชนีย์ ผิวอ่อนดี คุณโย–ภิญโญ คำวงศ์วาลย์ และเฮียอ้วน–พันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

การปลูกพืชผักตามฤดูกาล

เมษายน 8, 2018 admin 0

ต่ในความเป็นจริงแล้วเกษตรกรไทยเราก็สามารถที่จะปลูกพืชหลาย ๆ ชนิดนอกฤดูกาลได้ เพราะมีการศึกษา เรียนรู้ และลงมือทำ ซึ่งมีให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ ที่มีการปลูกพืชนอกฤดูได้

เกษตรทฤษฎีใหม่

เมษายน 8, 2018 admin 0

จากปัญหาการทำเกษตรของไทยที่เกษตรกรขาดที่ดินทำกิน ทั้งยังต้องดิ้นรนทำในปริมาณมาก เป็นหนี้เป็นสิน ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำมาแต่ได้น้อยเนื่องจากปลูกเฉพาะพืชเชิงเดี่ยว ราคาขายผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภค ด้วยอัฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” ในการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ 15 ไร่ เ

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้!!

เมษายน 8, 2018 admin 0

เมื่อกลางปี 2559 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายหนึ่งออกมา ซึ่งผมเห็นว่าเป็นนโยบายที่สนับสนุนวงการเกษตรแบบพลิกแนวคิดไปเลย ที่ผมให้ความสนใจนั้นคือไม่ใช่นโยบายที่พยุงราคาผลผลิตพืชเกษตรอย่างที่แล้ว ๆ มาแต่อย่างใด แต่เป็นนโยบายที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดการทำเกษตรแบบเดิมไปเลย นั่นก็คือ Thailand 4.0

วิธีขยายพันธุ์สตอเบอรี่แบบละเอียด

เมษายน 7, 2018 admin 0

การปลูกสตรอเบอร์รี่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่การปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลนั้นผู้ปลูกต้องเลือกเวลาในการปลูกเพื่อให้ทันต่อปัจจัยในการสร้างตาดอกของสตรอเบอร์รี่ คือช่วงฤดูหนาว ที่มีช่วงแสงต่อวันสั้น และมีอุณหภูมิต่ำ โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูก

เกษตรสร้างชาติ ต้นยางนา บ่อน้ำมันบนดิน

เมษายน 6, 2018 admin 0

รถไถนาเดินตาม ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันยางนา ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ 2 ปีแล้ว