อนุมัติแล้ว!! รัฐเห็นชอบให้ประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็นเดือนละ 600 บาททั่วประเทศ

อนุมัติแล้ว!! รัฐเห็นชอบให้ประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็นเดือนละ 600 บาททั่วประเทศ มีผลย้อนหลังให้ตั้งแต่ 1 ม.ค.61
——————–
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

สาระสำคัญ คือ ปรับเพิ่มการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ประกันตน จากเดิมเดือนละ 400 บาทต่อบุตร 1 คน ปรับเป็น 600 บาทต่อบุตร 1 คน ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค.61

และปรับเพิ่มจำนวนบุตรจากเดิม 2 คน อายุไม่เกิน 6 ปี เป็นบุตร 3 คน อายุไม่เกิน 6 ปี โดยให้มีผลย้อนหลังถึง 20 ต.ค.58

ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ของพี่น้องผู้ประกันตน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้พยายามทำในทุกมิติ เพื่อกระจายความเท่าเทียมไปยังคนไทยทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด

สอบถามรายละเอียดโทร.1506

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*