ที่ดินสปก. เปลี่ยนมาเป็น นส.3 ได้หรือไม่ และซื้อขายกันได้หรือไม่

ที่ดินสปก.เปลี่ยนมาเป็นนส.3 ได้หรือไม่

คำตอบคือ ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากสปก. เป็นสิทธิ์ที่รัฐออกที่ให้แก่เกษตรกรทำกิน ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร สามารถตกทอดสิทธิ์แก่ทายาทต่อไป เพื่อป้องกันนายทุนเข้าครอบครอง และบุกรุกพื้นที่ทางการเกษตร จึงไม่สามารถขึ้นเป็นโฉนดหรือ นส.3 ได้ค่ะ

 

ที่ดินสปก.สามารถซื้อขายกันได้หรือไม่

คำตอบคือไม่ได้ค่ะ แต่สามารถโอนเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทได้เท่านั้น

 

ทำอย่างไรดี?
แนะนำควรซื้อที่เป็น โฉนดนส.3 หรือ นส.4 ดีกว่าค่ะ ไม่ควรซื้อที่ดินที่เป็น สปก. เพราะว่าถือเป็นการทำผิดกฎหมาย คนซื้อก็ไม่สามารถฟ้องเอาเงินคืนได้ แถมหากโดนทางสปก.ตรวจสอบขึ้นมา จะผิดทั้งผู้ซื้อผู้ขาย โดนเพิกถอนสิทธิ์ เสียแรง เสียเงิน เสียเวลาเปล่า หากใครที่ซื้อมาแล้วก็เหมือนซื้อทำประโยชน์ รอเวลาที่ สปก. เรียกคืน

 

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโฉนดแบบใด

 

• สปก. (ครุฑสีน้ำเงิน) เป็นหนังสือที่ดินทำกินห้ามโอนเปลี่ยนมือ
• นส.3 (ครุฑสีดำ) อนาคตสามารถออกเป็นโฉนดได้ สามารถซื้อขาย จำนองได้ แต่ตอนจะขอออกโฉนด ต้องรังวัด และติดประกาศของทางราชการ 30 วัน หากไม่มีคนคัดค้านก็สามารถออกโฉนดได้ หากมีคนคัดค้านก็ให้พนักงานที่มีอำนาจสอบสวนตกลงกัน หากยังตกลงไม่ได้ ให้ฝ่ายที่ไม่พอใจสามารถฟ้องต่อศาลภายใน 60 วัน โดยหากคนคัดค้านไม่มีหลักฐานจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จ
• นส.3 ก. (ครุฑเขียว) สามารถซื้อขาย จำนองได้ ขอออกโฉนดได้เลย ไม่ต้องประกาศ
• นส.4 หรือ โฉนด (ครุฑสีแดง) สามารถซื้อขาย จำนองได้ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้

 

 

บางคนมีที่ดิน สปก. อยู่รู้ว่าซื้อขายไม่ได้ แต่หาวิธีเพื่อให้ได้เงิน เช่น ทำเป็นสัญญาให้เช่าทำนา แล้วให้ ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. เป็นพยาน แต่ความเป็นจริงแล้วสัญญาเช่าตัวนี้ไม่มีผล เพราะเจ้าของที่ สปก. ไม่มีสิทธิ หากทางเจ้าหน้าที่ สปก. ตรวจสอบพบก็จะมีความผิดทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่า และยึดที่คืนมอบให้แก่บุคคลอื่นแทน

ที่มา  http://www.poolprop.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*