รู้ไว้จะไม่โดนโกง!! วิธีตรวจสอบ ‘โฉนดจริง-โฉนดปลอม’ ต่างกันอย่างไร

รู้ไว้จะไม่โดนโกง!! วิธีตรวจสอบ ‘โฉนดจริง-โฉนดปลอม’ ต่างกันอย่างไร

การที่จะซื้อ-ขาย จำนอง หรือทำธุรกรรมต่างเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดิน สิ่งสำคัญอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือ การตรวจเช็คโฉนดว่าจริงหรือปลอม เพื่อที่จะได้ไม่โดนโกง เพราะที่ดินถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูง กอปกับปัจจุบันการปลอมแปลงเอกสารต่างๆทำได้ง่ายและแนบเนียนมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงต้องรอบคอบก่อนจะซื้อจะดีที่สุด วันนี้เราจะไปดูกันว่าความแตกต่างระหว่างโฉนดจริง-ปลอม ดูกันอย่างไร ไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

โฉนดที่ดินมีหลายแบบหลายรุ่น แต่ในปัจจุบันจะมีขนาด 24×36ซม. กระดาษมีลักษณะเป็นเส้นใยพิเศษสีเหลืองผลิตจากต่างประเทศป้องกันการปลอมแปลง สังเกตุโฉนดปลอมง่ายๆ โดยการส่องผ่านแสงเราจะเห็น

1.ลายน้ำเป็นรูปครุฑอยู่ในวงกลมสองวง

2.ด้านล่างรูปครุฑจะมีตัวหนังสือ “กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย”

3.รูปแปลงที่ดิน แต่ละมุมจะมีวงกลมอยู่ หากส่องผ่านแสงดู จะเห็นรูที่แสงส่องผ่านอยู่ในแต่ละวงกลมนั้น

โฉนดที่ดินที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คือ น.ส.4 จ วิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินในรายละเอียดอื่นๆมีดังนี้

วิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าเป็นของจริง

วิธีตรวจสอบระวางหรือแผนที่บนโฉนด

ระวางจะแสดงตำแหน่งพื้นที่ดิน และขนาดแปลงของที่ดินที่ดิน จะมี “หมายเลขระวางแผนที่” ตามสถานที่ตั้งของโฉนด ซึ่งเวลาตรวจสอบที่ดินต้องดูคู่กับ “หมายเลขที่ดิน” คือหมายเลขที่ดินที่กำกับบนแนวเขตแปลงที่ดิน ทุกแปลงภายในแปลงย่อย

วิธีตรวจสอบรายการจดทะเบียนโฉนดที่ดิน

การจดทะเบียน มีหลายประเภทแตกต่างกันไป เช่น ประเภทบุริมะสิทธิ ประเภทภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทสิทธิเหนือพื้นดิน ประเภทสิทธิเก็บกิน ประเภทภาระจำยอม ประเภทโอนมรดก ประเภทปลอดจำนอง หากมีรายการจดทะเบียนจะส่งผลต่อที่ดินด้วย

วิธีตรวจสอบการเขียนของเจ้าหน้าที่

ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่จะเซ็นด้วยหมึกสีดำ มีปั๊มตรายางชื่อคนเซ็นกำกับไว้ พร้อมกับลงวันที่ หากมีการขีดฆ่าแก้ข้อความให้ใช้หมึกแดงขีดฆ่าให้เห็นข้อความเดิม แล้วเขียนเติมข้อความใหม่เข้าไปแล้วเซ็นชื่อพร้อมประทับตรากำกับ ลงวันที่กำกับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารโฉนดที่ดิน

วิธีตรวจสอบเลขที่ดิน

เลขที่ดินจะเขียนอยู่ด้านบนทางด้านซ้ายมือของเอกสารโฉนดที่ดิน คือหมายเลขประจำตัวที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงในระวางแผนที่ และจะแสดงบนแผนที่ในโฉนดที่ดินด้วย

วิธีตรวจสอบหมายเลขโฉนดที่ดิน

หมายเลขโฉนดจะบอกว่าใช้แบบพิมพ์หมายเลขอะไร ซึ่งจะอยู่ด้านบนทางขวามือของโฉนดที่ดิน ส่วนหมายเลขแบบพิมพ์โฉนดจะมีหมายเลขประจำตัวแบบพิมพ์ ซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดของโฉนด เพื่อใช้ควบคุมแบบพิมพ์ทั้งหมดว่าพิมพ์จำนวนเท่าไหร่ ที่จังหวัดไหนเท่าไหร่ มีรหัสลับป้องกันการปลอมแปลงโฉนดด้วย

วิธีตรวจสอบเลขหน้าสำรวจ

เลขหน้าสำรวจ คือหมายเลขแฟ้ม จะอยู่ถัดจากเลขที่ดิน ที่เก็บเรื่องราวของที่ดินแต่ละแปลงเก็บเป็บเอกสารต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับที่ดินตามท้องที่นั้นๆ

วิธีตรวจสอบมาตราส่วนแผนที่ ในโฉนด

มาตราส่วนขนาดที่แสดงในแผ่นระวางแผนที่ กับขนาดที่แสดงในตัวโฉนดอาจแตกต่างกัน เพราะระวางจะเล็กกว่าเนื่องจากมีแปลงย่อยจำนวนมาก แต่ในโฉนดจะใช้มาตราส่วนที่ใหญ่กว่าเพราะมีเพียงแปลงเดียว มาตราส่วนที่แสดงในโฉนดต้องดูให้ถูกต้องว่าใช้มาตราส่วนใดในการวัดขนาดที่ดิน วิธีตรวจสอบรูปแผนที่ในโฉนดจะมีอยู่ 3 สี

-เส้นแบบสีดำ เป็นเส้นแสดงแนวเขตแปลงที่ดินแบบปกติ

-เส้นแบ่งสีเขียวเป็นเส้นแสดงแนวแบ่งที่ดินที่มีการมีการแบ่งแยกเพิ่มเติม ในแผนที่โฉนดแปลงเดิม

-เส้นแบ่งสีแดงจะแสดงเขตเป็นส่วนแปลงคงเหลือ

วิธีตรวจสอบตราประจำตำแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดิน

จะมีตราอยู่สองตำแหน่งตำแหน่งแรกจะเป็นตราประทับตรงลายเซ็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือสาขาด้านหน้าโฉนดที่ดิน เพื่อเซ็นออกโฉนดที่ดิน ส่วนตราประทับที่สองเป็นตราประทับลายเซ็นเจ้าพนักงานที่ดินในการเซ็นจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรม

ดังนั้นจะต้องอ่านตรวจดูทุกรายการให้รอบคอบหากไม่เข้าใจให้ถามเจ้าหน้าที่ ก่อนซื้อที่ดินต้องมีการตรวจสอบโฉนดให้รอบคอบด้วยว่าเป็นของจริงหรือไม่ ก่อนกำการซื้อขาย หรือรับจำนอง ขายฝากเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารสิทธ์ที่ดินมาหลอกขายเรา

ขอบคุณที่มา : sharenoi.com / ยูทูป Ken Acadamy
ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*