20 วิธีตรวจสอบที่ดิน ก่อนซื้อที่ดินอย่างไร ไม่ให้ถูกโกง

สำหรับคนที่ยังไม่มีที่ดิน และคิดจะซื้อที่ดินอยู่ ก็ขอแนะนำข้อควรสังเกตสำหรับคนจะซื้อที่ดิน ไว้เพื่อเป็นแนวทาง ในการเลือกซื้อ และเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง การซื้อที่ดิน เป็นเรื่องสำคัญ หากผิดพลาดจะได้รับความเสียหายมาก ดังนั้นการตัดสินใจที่จะซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งแล้ว ควรพิจารณาอะไรบ้าง ที่ดินต้องตรวจสอบอะไรบ้าง มีรายละเอียดดังนี้

1.ควรจะมีเวลาตรวจสอบที่ดินในพื้นที่จริง

ควรไปตรวจสอบที่ดินที่จะซื้อให้ทั่วด้วยตนเอง สำรวจสภาพแวดล้อมของที่ดินว่ามีมลพิษไหม ตำแหน่งทำเลเป็นอย่างไร เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์บนพื้นที่หรือเปล่า บริเวณพื้นที่ข้างเคียงเป็นอย่างไร หากดูจากแผนผังโครงการเราอาจไม่รู้ตำแหน่งทิศทาง
2.เป็นเอกสารโฉนดที่ดินอะไร

สามารถซื้อขายกันได้หรือไม่ อ่านโฉนดที่ดินมีกี่ประเภท ลักษณะอย่างไร

 

3.ขอข้อมูลโฉนดที่จะซื้อจากสำนักงานที่ดิน ควรตรวจสอบดังนี้

• ข้อมูลขนาด ตำแหน่ง ตรงกันกับที่ดินที่คนขายพาเราไปดูหรือไม่

• เจ้าของที่ดินเป็นใคร อายุเท่าไร บิดามารดาชื่ออะไร มีหน้าตาอย่างไร จะได้แน่ใจว่าคนที่ผู้ซื้อติดต่อด้วยเป็นเจ้าของที่ดินจริง

• ตรวจดูว่ามีการปลอมโฉนดหรือไม่ และโฉนดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง วิธีตรวจสอบโฉนดที่ดิน

• โฉนดดังกล่าวมีการติดอายัดหรือเปล่า

• ตรวจหลังโฉนด ชื่อเจ้าของ ติดจำนองอยู่หรือไม่

 

4.ตรวจสอบหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนั้น

โดยนำเลขกำกับระวาง นส3.ก หรือ โฉนดที่ดินนั้นอยู่ใกล้หน่วยงานใดให้ไปตรวจสอบที่หน่วยงานนั้น ตรวจสอบดังนี้

• ตรวจสอบที่กรมป่าไม้ ที่ สำนักงานป่าไม้เขต ของจังหวัด หรือของภาคนั้นว่าอยู่ในเขตสถานที่ของกรมป่าไม้หรือไม่

• ตรวจสอบกับ กรมเจ้าท่า ในกรณีที่ดินใกล้ทะเล

• ตรวจสอบกับ สำนักงานปกครองท้องถิ่นว่าถนนที่อยู่หน้าแปลงมีการขยายเขตในอนาคตหรือไม่

• ตรวจสอบกับ การทางพิเศษอยู่ในแนวเวนคืนหรือไม่

• ตรวจสอบกับ กรมการบินพาณิชย์ อยู่ในเขตวิทยุสื่อสารการบิน หรือไม่

• ตรวจสอบกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือส่วนภูมิภาค อยู่ในแนว เดินสายไฟแรงสูงหรือไม่

• ตรวจสอบกับ กรมทางหลวง อยู่ในบริเวณโครงการตัดถนนหรือไม่

 

5.ควรตรวจวัดพื้นที่ดินก่อนซื้อที่ดิน และแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน

เพื่อให้ทราบขนาดที่ดินจริงว่าตรงกับสัญญาซื้อขายที่ดินนั้นหรือไม่ เขตแดนมีอานาเขตอย่างไร ถามคนขายให้แน่ใจแล้วทำเครื่องหมายไว้ก่อน
6.ตรวจสอบกับ ผังเมือง หรือกรมโยธา

ควรตรวจสอบกับผังเมือง หรือกรมโยธาที่เขตที่ดินของจังหวัดนั้น ว่าห้ามก่อสร้างประเภทอาคารอะไรบ้าง สร้างบ้านได้หรือไม่

 

7.สอบถามประวัติที่ดินนั้นว่าเป็นของใคร

ประวัติที่ดินนั้นเป็นโฉนดที่สามารถซื้อขายได้ตามกฎหมายหรือไม่ หรือต้องฟ้องร้องก่อนถึงจะซื้อได้ มีปัญหากับเจ้าของเดิมหรือที่ดินข้างเคียงหรือไม่ ที่ดินเคยใช้ทำอะไรมาก่อนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อที่ดินนั้น

 

8.สอบถามคนในพื้นที่ใกล้เคียง

สอบถามเจ้าของที่แถวนั้น ว่าถ้าซื้อที่ดินแถวนี้เป็นอย่างไร ถ้าเป็นที่ดินในโครงการ ควรสอบถามผู้เข้าอยู่ก่อนแล้ว ถามถึงสิ่งอำนวยความสะดวก หรือสาธารณูปโภคต่างๆ

 

9.ที่ดินริมน้ำ

หรือริมทะเล ควรตรวจสอบระดับน้ำขึ้นลง ว่ามีระดับสม่ำเสมอกันหรือไม่

 

10.ตรวจสอบประวัติเรื่องน้ำท่วม

เคยเกิดน้ำท่วมระดับสูงแค่ไหน หากซื้อเพื่อสร้างบ้านต้องระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม จะทำให้บ้านเรือนที่สร้างได้รับความเสียหาย

 

11.สภาพภูมิอากาศ

มีสภาพอากาศน่าอยู่อาศัยหรือลงทุนทำกิจการ หรือไม่ แห้งแล้งไม่เหมาะแก่การปลูกพืช หรือร่มรื่นน่าอยู่อาศัย มีปัญหาด้านอุทกภัยหรือไม่

 

12.ขนาดของที่ดิน วัดแล้วตรงกับสัญญาซื้อขายหรือไม่

 

13.ก่อนซื้อที่ดินในโครงการต้องเปรียบเทียบดูที่ดินหลายโครงการ

จะทำให้การตัดสินใจหรือต่อรอง ได้ประโยชน์กับเรามากที่สุด

 

14.ตรวจสอบเรื่องสาธารณูปโภค

คุณภาพไฟฟ้าตกบ่อยหรือไม่ น้ำประปาไหลแรงหรือไม่ ระบบระบายน้ำดีหรือเปล่า

 

15. ที่ดินมีทางเข้าออกหรือไม่

หรือต้องใช้เส้นทางของผู้อื่น โดยมีการจดภาระจำยอมหรือไม่ เพราะไม่ใช่ถนนสาธารณะ จึงไม่มีใครรับรองสภาพการใช้งาน หน่วยงานของรัฐไม่สามารถยื่นมือเข้ามาทำอะไรได้ หากถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีท่อระบายน้ำ เจ้าของที่เขาไม่ทำ เราต้องทำเอง

 

16.ซื้อเพื่อสร้างบ้าน การคมนาคมเดินทาง-เข้าออกสะดวก

เดินทางไปทำงาน ไปแหล่งการค้า ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ออกกำลังกาย ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก

 

17.ทำเลที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมโดยรวม

รู้แนวโน้มของการก่อสร้างอาคารโดยรอบ และสภาพแวดล้อมในอนาคต เหมาะสมที่จะอยู่อาศัยหรือไม่

 

18.เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกเวนคืนที่ดิน

เพื่อทำสาธารณะประโยชน์ใดๆหรือไม่ ต้องตรวจสอบอย่างรอบครอบ

 

19.การทำสัญญา หากเราไม่แน่ใจเรื่องใดควรระบุในสัญญาด้วย

เช่นราคาที่ดิน เป็นแบบเหมาแปลงหรือต่อตารางวา แก้ปัญหาที่ดินขาดหรือเกิน เพราะการรังวัดมันคลาดเคลื่อนกันได้เสมอ หากที่ดินขาดเราจ่ายตามขนาดจริงได้ หากขนาดเกินเราต้องจ่ายเพิ่มเพื่อความยุติธรรม

 

20. หากซื้อที่ดินตาบอดต้องมีภาระจำยอมของที่ดินข้างเคียง

ต้องดูทางเข้าออกต้องผ่านที่ของใครบ้าง เจ้าของที่ข้างเคียงที่เราใช้เป็นทางผ่านได้ทำภาระจำยอมเรียบร้อยแล้วทุกแปลงหรือไม่ โดยจะมีการจ่ายค่าผ่านทางระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้ที่ขอภาระจำยอมเป็นรายปี

 

ลงประกาศขายที่ดินบนเว็บลงประกาศฟรีอย่างไรให้น่าสนใจ

ผู้ที่จะซื้อที่ดินต้องตรวจสอบทั้งที่ดินและโฉนดอย่างรอบครอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง เพราะที่ดินมีราคาแพง หากเกิดข้อผิดพลาดอาจทำให้เราเสียเงินไปจำนวนมาก และอาจไม่ได้ที่ดินตรงตามที่เราต้องการ

หวังว่าข้อมูลบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังวางแผนจะซื้อที่ดิน ให้สามารถซื้อที่ดินได้ประสบความสำเร็จไม่โดนกลโกง และได้ที่ดินที่ดี ถูกใจผู้ซื้อ สามารถนำมาทำประโยชน์สร้างบ้าน ทำกิจการ ลงทุนทำธุรกิจได้

ที่มา http://www.poolprop.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*