ข้อสอบภาค ก ครูผู้ช่วย 100 ข้อ พร้อมเฉลย

ตุลาคม 8, 2017 admin 0

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู